ผมใช้ Samsung Syncmaster 940BW ต่อจาก VGA 7600 GT แบบ AGP โดนใช้สาย DVI ต่อเข้า LCD Moniter ไมไ่ด้ครับ แต่ต่อจาก Xbox360 แบบ HDMI - DVI ได้ ผมเซ็ตอะไรผิดไปหรือเปล่าครับ

ผมใช้ PSU 450 Watt Driver ก็ลงหมดแล้วเหมือน มันหาสัญญาณไม่เจอใครรู้็ช่วยผมหน่อยนะครับ