อาการคือ เมื่อปกติเสียบเข้ากับ USB แล้วเปิดโปรแกรมไฟจะเข้าแล้วก็จะรับสัญญาณ TV ได้

แต่มาวันนี้เปิดโปรแกรมไูฟก็ไม่เข้า ลองเสียบเข้ารู USB รูอื่นก็ไม่ติด

ลงไดรเวอร์ใหม่ก็ไม่ได้ คอมแจ้งว่า หา device ไม่ได้

แล้วพอเสียบเข้ารูอื่นก็แจ้งว่า your device is malfunction

คือตอนนี้อาการไฟไม่เข้า อย่างนี้พอจะซ่อมได้มั้ยครับ