(กรุงเทพ) ตั้งรับ CPU I3-8100 / I5 GEN 6-7 รับอย่างละ 5-7 ตัวครับ


Sent from my iPhone using Tapatalk Pro