ตัวจะลื่นๆ จับไม่ค่อยติด อาจเป็นเมือกๆ เหงือกจะเป็นร่องๆ ปรับสีผิวตามสภาพแวดล้อมได้ มือจะด้านๆ เพราะต้องกำคันสับ(ราง) สายตาจะกรอกไปมาได้เร็วมาก กระดูกสันหลังจะมีมากกว่าคนปกติ 12.75 เท่า อันนี้น้องตุ๊ดโต๊ะข้างๆบอกมาครับ

ทำยังไงให้ผู้ชายเจ้าชู้หยุดที่ผู้หญิงคนเดียว