แจ้งเบาะแส MacBook Pro หาย ***

MacBook Pro Retina, 15-inch, Early 2013
Processor 2.4GHz Intel Core i7
Memory 8GB 1600MHz DDR3
Graphics Intel HD Graphics 4000 1536MB
Serial Number C02L80D5FFT3
Flash Storage 256GB

Attachment 4346542

** ตำหนิเครื่อง **
มีรอยบุบมุมซ้ายล่างที่ตัวเครื่อง
มีรอยด่าง รอยน้ำ ตามภาพ
ที่แป้นพิมพ์แปะตัวอักษรภาษาไทยไว้
ไม่ได้ล็อก i-cloud ไว้ครับ

Attachment 4346541

รถถูกทุบที่ Max Value ลาดพร้าววังหิน เวลาประมาณ 21.30-00.00 น. วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้ใดพบเห็น หรือแจ้งเบาะแส 089-928-7876 ขอบคุณครับ