ผมลง VMware แล้วปรากฏว่ามันมี User VMware ขึ้นมา จะลบออกได้ยังไงครับ