MS WORD2003 แทรกภาพไม่ได้ครับ

ตามนี้เลยครับ แทรกภาพจากแฟ้ม หรือแหล่งอื่น ๆ ไม่ได้อ่ะครับ
พอแทรกแล้งจะเห็นแต่กรอบสี่เหลี่ยม หรือโค้ด อ่ะครับ

รบกวนด้วยครับ เด็กๆ ทำรายงานไม่ได้เลยอ่ะ

เอ็กเซล กะเพาเวอร์พ๊อยท์ ใช้ได้ปกติครับ********