เลือก Graphic Card และ RAM อย่างเกมเมอร์อาชีพ


ตามไปอ่านตามนี้

http://www.******************/2009/01/howto_vga-ram/