เกมส์ ผ่านด่านฝ่าฟันกับภารกิจ วัวหนุ่ม แห่ง SuperCow มันๆ ดูตัวอย่างภาพด้านใน
Super-cow : เปิดฉากอีกครั้งกับเกมส์แนวผ่านด่านทำภารกิจต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงผ่านไปกับพ่อวัวหนุ่ม
คุณจะสามารถช่วยเขาให้ผ่านภารกิจและบรรลุเป้าหมายได้หรือไม่ อยู่ที่ความสามารถของคุณแล้ว

Download
http://www.maportable.com/sup_er.html

View Screen Shot
http://www.s1.skpic.com/viewer.php?i...233563848u.jpg