รุ่นนี้มันมีขายหรือเปล่าครับ

เห็นมีแต่

HIS HD 4870 IceQ 4+ 1GB