คือผม เล่น winning eleven 09 ตามแผ่นเลย คับ

แร้วผม เล่น Master League ค้าง week ที่ 15 ค้างตอนโหลดเลยคับ

ซื้อแผ่นใหม่มาเล่น ก้อยังค้าง

มันเป็นเพราะ อารัย คับ วาน ผู้รู้ ช่วยบอกวิธีแก้ไขปัญหา ทีคับ

ขอบคุณทุกคนที่มาตอบนะคับ