ไม่รู้เพื่อนผมไปทำอะไรเข้าอยู่ๆก็กดไรไม่ได้เลยครับ