คืออยากทราบว่าเพื่อนๆใช้พัดลมระบายความร้อนของอะไรกัน ลดอุณหภูมิได้เท่าไหร่ในขณะใช้งานเครื่อง Full Load