มีใครเล่นมั่งครับผมเพิ่งโหลดมาเล่นแล้วไม่รูปุ่มกดยังไง
เข้าไปดูในoptionsก็ไม่มีบอกใครรูบอกผมทีนะครับ