overclockzonefanpage  overclockzoneth  TV  
Results 1 to 14 of 14
 1. #1
  OverclockZone Member
  Join Date
  22 Nov 2006

  Default ขายกล่อง cd dvd ครับ

  ขายกล่อง cd dvd ครับ

  มีกล่อง cd แบบใส่ 1 แผ่นต่อกล่อง มีจำนวน —-> ขายหมดแล้ว
  มีกล่อง cd แบบใส่ 2 แผ่นต่อกล่อง มีจำนวน 177 กล่อง ขายกล่องละ 3.5 บาท
  มีกล่อง cd แบบใส่ 4 แผ่นต่อกล่อง มีจำนวน 5 กล่อง ขายกล่องละ 5 บาท

  มีกล่อง dvd แบบใส่ 1 แผ่นต่อกล่อง จำนวน 155 กล่อง ขายกล่องละ 4 บาท
  มีกล่อง dvd แบบใส่ 2 แผ่นต่อกล่อง จำนวน 336 กล่อง ขายกล่องละ 5.5 บาท

  กล่องสภาพสมบูรณ์ ยังใหม่ กล่อง dvd เกือบทั้งหมดยังไม่เคยออกจากกล่องลังมาใช้งาน

  สนใจโทร 08 หนึ่ง 435 ห้าหก 67
  ทัก fb messenger ได้ครับ

  IMG_5800.jpg
  IMG_5862.jpg
  IMG_5861.jpg

 2. #2
  OverclockZone Member
  Join Date
  22 Nov 2006

  Default

  สนใจโทร 08 หนึ่ง 435 ห้าหก 67
  ทัก fb messenger ได้ครับ

  กล่อง dvd แบบใส่ได้สองแผ่น ลังละ 100 กล่อง เหลือ 2 ลังครับ
  IMG_5806.jpg

 3. #3
  OverclockZone Member
  Join Date
  22 Nov 2006

  Default

  ++

 4. #4
  OverclockZone Member
  Join Date
  22 Nov 2006

  Default

  ++

 5. #5
  OverclockZone Member
  Join Date
  22 Nov 2006

  Default

  ++

 6. #6
  OverclockZone Member
  Join Date
  22 Nov 2006

  Default

  ++

 7. #7
  OverclockZone Member
  Join Date
  22 Nov 2006

  Default

  ++

 8. #8
  OverclockZone Member
  Join Date
  22 Nov 2006

  Default

  ++

 9. #9
  OverclockZone Member
  Join Date
  22 Nov 2006

  Default

  ++

 10. #10
  OverclockZone Member
  Join Date
  22 Nov 2006

  Default

  ++

 11. #11
  OverclockZone Member
  Join Date
  22 Nov 2006

  Default

  ++

 12. #12
  OverclockZone Member
  Join Date
  22 Nov 2006

  Default

  ++

 13. #13
  OverclockZone Member
  Join Date
  22 Nov 2006

  Default

  ++

 14. #14
  OverclockZone Member
  Join Date
  22 Nov 2006

  Default

  ++


Bookmarks

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •