ทำไม Media player ถึงมีภาพเป็นขาวดำครับ และมีวิธีการแก้ไขยังไงครับ ถ้าผมเปิดกับโปรแกรม Power DVD ก็มีสีปกติครับ และในคำสั่ง use spdif ของผมไม่มีคำว่า passthrough ต่อท้ายครับ