หัวข้อ EIST บนเมนบอร์ด Gigabyte Ds3 มันอยู่ตรงไหนหรอ ครับ
ใน bios หรอ ครับ ชื่อเต็มมันชื่ออะไรครับ ขอบคุณทุกๆ ท่านมาก ครับ