หนู๋ อ่าน แผ่นพับของ AMD ใน CPU ชื่อ OPTERLON มีข้อความแปลก ๆ อยู่หนู๋ถามนิดว่า เจ้า
way 1 - 8 way คืออะไรค่ะ