ที่ขายแบบ แพ็คคู่ 2 แถว เพื่อมา Dual Ch. กัน
มันจำเป็นไหมว่า เลข (บนสติกเกอร์) มันต้องเรียงกัน
เช่น แถวแรก ลงท้ายด้วย 86
แถวที่สอง ที่มาคู่กัน ต้องลงท้ายด้วย 85 หรือ 87 อะไรแบบนี้

เพราะ ซื้อมา 3 คู่ เป็นเลขเรียงกัน 2 คู่
อีกคู่นึง เลขมันคนละตัวกันเลย