อุปกรณ์ (device):ครบกล่อง ตัว harddisk สาย USB คู่มือ
ราคา (price): 900
สภาพ (condition):95%
ตำหนิ (defect): รอยรอบตัว
วันที่ซื้อมา หรืออายุของสินค้า (time from buy):ซื้อที่ร้าน advice 6/10/59
ประกัน (warranty): 6/10/62
เหตุผลในการขาย (reason of sell): จะเพิ่มขนาดครับ
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (contact): 0866616644
วิธีส่งมอบสินค้า (delivery method): พระราม2 บางปะกอก ดาวคะนอง วงเวียนใหญ่ บางแค หรือนัดเจอสถานีรถไฟฟ้า วันธรรมดา 8.30-17.30 นัดเจอได้ที่ซีคอนบางแคครับ ทำงานที่นั้นครับ
รูปภาพสินค้า พร้อมกระดาษซึ่งเขียนชื่อผู้ขาย ( USER ) วางไว้ข้างสินค้า (Photos - please attach your user name beside your device)