ตัวนี้ https://headdaddy.com/index.php/home/product/A0110109/ มี Freesync

ตัวนี้ Benq https://headdaddy.com/index.php/home/product/A0107370/ ไม่มี Freesync

ทำไมตัว Benq ไม่มี Freesync แต่ดันแพงกว่า + เห็นมีคนใช้มากกว่า สรุปผมควรจัดตัวไหนครับ