พอดีว่าจะ crossfire 2 way ไม่ทราบว่าต้องต่อ oc-PEG ในบอร์ดไหมครับ หรือว่า 3 Way ถึงค่อยใช้