ตั้งรับ aircard huawei e3276s-920
แบบในรูปภาพ ท่านใหนขายอยากขายรบกวนทัก
Line tae5690

Screenshot_20190513-112023.jpg