ขอเป็น TKL หรือขนาดเล็กๆ Cherry MX RED เท่านั้นนะครับ สีอื่นมันดังไป ให้ ผญ ใช้

คีย์ไทยมีไฟส่อง ไม่เกิน 1500-2000 ครับ PM มานะครับ