เครื่องผสมสัญญาณเสียง มิกเซอร์ แบบอนาล็อค Behringer Xenyx 1202, 12-Input 2-Bus Mixer with 4 Xenyx mic preamps and British EQs (3-band EQ per channel) 1 post-fader auxiliary send per channel

https://musicspace.co.th/product/beh...-1202fx-mixer/
https://www.musictribe.com/Categorie...1202FX/p/P0571
IMG_1352.jpg
c34bd1a2-17d5-4eeb-89a1-56da0b0abbb5.jpg
ec8f8d35-fa5d-440e-b113-fb957bb99fc7.jpg