ช่วยชี้แนะด้วยครับ ประสิทธิภาพที่ได้ต่างกันแค่ไหน และความคุ้มค่า...ขอบคุณครับ