ตั้งแต่ผมยัด option ไปอีก 4-5 ชิ้น ภายใน PSU ผม 480W พอต่อสาย Tt Hardcano เข้าไป เครื่องมันฟ้องว่า USB Surge คับ ไม่ทราบว่า ไฟมันไม่พอหรืออะไร ใครรู้ทางแก้ช่วยทีครับ เพราะตอนนี้ USB Hub ช่องไหนๆก็ใช้ไม่ได้เลย