คือทราบว่าเป็นสัณญาณซับกับเซ็นเตอร์ แล้วถ้าผมต่อโดยใช้สาย mini to rca ผมจะเอาด้าน R หรือ L ของสาย เป็นสัณญาณซับครับ หรือได้ทั้ง R และ L

ขอบคุณครับ