อุปกรณ์ (device) : ครบกล่อง
* เคสในกล่อง

ราคา (price) : 9,400
สภาพ (condition) : 99% ฟิล์มโรงงาน
ตำหนิ (defect) : ไม่มี
วันที่ซื้อมา หรืออายุของสินค้า (time from buy) : รับจากในนี้ ใช้งานประมาณ 20 วัน
ประกัน (warranty) : เครื่อง lot 12/2018 น่าจะ 03/2020
เหตุผลในการขาย (reason of sell) : ระบาย
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (contact) : 089-2403366 Line : krating2525
วิธีส่งมอบสินค้า (delivery method) : ดูของได้แถว BTS,MRT,สีลม (เวลางาน) หรือโซนบางนา,เทพารักษ์ (เลิกงาน)