ผมใช้ Wireless router Wl-600g อยู่ จะมีอาการเน็ตหลุดค่อนข้างบ่อย ต้องปิดเปิดใหม่ถึงจะหาย

จนบางครั้งต้องเซ็ตค่าให้ใหม่เลย

อาการนี้ไม่รู้ว่าจะเอาไปเครม 0 ได้หรือป่าว กัวเอาไปแล้วมันไม่ออกอาการ

แต่ถ้าเปลี่ยนไปใช้ Modem router ของ Micronet ไม่เคยหลุดเล่นได้ตลอด