เนื่องจากทางเวบบอร์ดเปิดโอกาสให้เพื่อนสมาชิกได้สามารถตั้งกระทู้ขายของอย่างเท่าเทียมกันและเป็นระเบียบ
จึงกำหนดกฎ-มารยาทให้สมาชิก 1 ท่าน สามารถตั้งกระทู้ขายได้ไม่เกินคนละ 2 กระทู้ต่อ 1 หมวดชนิด
และกำหนดให้สามารถดันกระทู้ได้คนละไม่ต่ำกว่า 30 นาทีต่อครั้ง

แต่ปรากฎว่ามีการพบเห็นสมาชิกบางท่าน ใช้การสมัครหลาย user เพื่อใช้ตั้งกระทู้หรือช่วยดันกระทู้ของตนเอง

จึงขอความร่วมมือให้หยุดพฤติกรรมดังกล่าว แก้ไขกระทู้ให้ถูกต้อง และหากพบเห็นว่ามีสมาชิกท่านใดยังกระทำเช่นนั้นอยู่
สามารถแจ้งมาได้ที่ https://www.overclockzone.com/forums...ead.php/994915 ( ข้อมูลผู้แจ้งจะไม่ถูกเปิดเผย )
ทาง mods จะพิจารณาให้แต้มตักเตือนไปจนถึงการแบน user หากว่ายังกระทำผิดกฎซ้ำ ๆ

ขอบคุณครับ