เมนบอร์ด P5GC-MX/1333 ครับ
ลง iPC Leo 10.5.6 PPF2 แต่เสียงไม่ได้ใครทำได้ช่วยสอน Patch sound ทีครับ