สมัครแล้ว บอกด้วนะ ใครชวนให้มาสมัครตามช่องที่ให้กรอก แล้วท่านจะได้ค่ออัพโหลด 5 GB http://www.sabaybit.com/ok.php?type=confirm