เห็นในเวปของ sony มันบอกมีสี เถา ดำ ขาว แต่ทำไมไม่เห็นมีขายสีขาวที่ไทยเลย

หรือ sell เค้าไม่รุเรื่อง มันยังไงคับ