พอดีไป กำหนด BOOKTYPE เป็น DVD-ROM ไม่รู้เกี่ยวหรือป่าวครับ
แต่มีนลบไม่ได้ ลองทั้ง Nero / Alcohol120 ก็ลบไม่ได้อะครับ มันบอกไม่ใช่แผ่น RW

-*- ''