ต้องการซื้อ cpu ตามหัวข้อ ขอราคาไม่เกินสองพัน
ติดต่อ ไลน์ kum7824