ไฟล์นามสกุล .ts ไรท์ยังไงครับให้มันเล่นในเครื่องเล่น DVD ได้ครับ