รับ
MiniRTX2070/Rtx2060s 12.5K หรือ StrixGTX1660Ti 8500

1-2 2.png