ท่านใดมี Gears OF War เราขอ File ชื่อ FirewallInstallHelper.dll หน่อยครับ
คือผมลบมันไปพร้อมกลับเกมส์อะครับ พอจะลงอีกที่มันก็ขึ้นมาแล้วถามหาfile นี้อะครับ

มันขึ้นว่า Error Number:0x80040702
Description:failed To load DLL:FirewallInstallHelper

Setup will now terminate.

อยากลบมาๆมันช้าครับ