กล้อง sony wx350 ซองอย่างดี มีตำหนินิดเดียวไม่มีผลต่อการใช้งาน 3000DSC01014.jpgDSC01018.jpgDSC01022.jpgบาท 0890235538