ขอความร่วมมือท่านสมาชิก งดโพสต์้ดอกจันทร์(*) ในกระทู้ที่โพสต์ครับ เนื่องจาก เป็น Bug ของเวปบอร์ด ทำให้หน้า้เวปบอร์ดยืด และไม่สะดวกต่อการชม

จึงขอความร่วมมือจากท่านสมาชิกทุกท่านด้วยครับ

ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมืือครับ

เพิ่มเติมสำหรับ Bug อื่นๆ ของเวปบอร์ดครับ

- ไฟล์รูปภาพ นามสกุล(Format) .bmp เมื่อทำการ Upload ไม่สามารถดูรูปได้ แม้จะ Log-in แล้ว หากต้องการดู ต้อง Download ลงเครื่องเพื่อเปิดดูเพียงอย่างเดียว
วิธีการแก้ปัญหา : ให้ผู้ที่ Upload รูป ใช้นามสกุล(Format)ของรูปเป็นไฟล์อื่น ที่ไม่ใช่ .bmp

- ลิงค์(URL)ของเวปขาด เมื่อมีการวางในฟังค์ชั่น " Insert Link " >><< ของเวปบอร์ด
วิธีการแก้ปัญหา : .ให้วาง Link ที่ต้องการลงไปตรงๆ โดยไม่ต้องผ่านฟังค์ชั่นดังกล่าว

- เนื่องจาก เวปบอร์ด มีระบบกรองคำอัตโนมัติ ทำให้หากมีคำที่ระบบคาดว่าจะเป็นคำหยาบ ระบบจะทำการแก้ไขอัตโนมัติ โดยการเติม " ดอกจันทร์ " เข้าไป ซึ่งทำให้หน้า้เวปบอร์ดยืด และไม่สะดวกต่อการชม
วิธีการแก้ปัญหา : ให้ผู้โพสต์ หลีกเลี่ยงการใช้คำที่เข้าเงื่อนไขดังกล่าว
เช่น : ห่_าง ห่ าง เป็นต้นครับ