สวัสดีครับ บทเรียนนี้ผมได้ทำไว้เมื่อ 4 ปีก่อน เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Codeigniter Framework ผมได้จัดทำเป็นตอนๆ ไว้ เพื่อให้คนที่สนใจ ศึกษา ซึ่งเป็นเนื้อหาพื้นฐานที่จะทำให้ผู้สนใจศึกษาได้เรียนรู้ ทำความเข้าใจ ถ้าหากผิดพลาดตรงไหน ประการใด ก็ขออภัยด้วยครับ โดยเนื้อหาทั้งหมดมี 44 ตอน ครับ1.แนะนำหลักสูตร Codeigniter Framework
2.ทำความรู้จักเกี่ยวกับ codeigniter Framework
3.รู้จักการเขียนโปรแกรมแบบ MVC
4.ดาวน์โหลดและติดตั้ง Codeigniter Framework
5.กำหนดค่าต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมในการเขียนโปรแกรม ใน Codeigniter Framework
6.การใช้งาน Controller function paramiter ใน Codeigniter Framework
7.การใช้งาน View ใน Codeigniter Framework
8.รู้จักการเรียกใช้งาน View หลายๆไฟล์พร้อมกัน ใน Codeigniter Framework
9.การแสดงข้อมูลโดยการวนลูป ใน Codeigniter Framework
10.การใช้งาน Model ใน Codeigniter Framework
11.เรียกใช้งาน model ใน controller แล้วส่งไปแสดงที่ View ใน Codeigniter Framework
12.ริวิว งานจาก Codeigniter Framework บางส่วน เพื่อเป็นกำลังใจและให้ผู้เรียนมองเห็นภาพการนำ Codeigniter
13.ทำความรู้จักกับ Helper ของ Codeigniter Framework
14.เปิดใช้งาน Helper ใน Codeigniter Framework
15.ใช้งาน Helper img ใน Codeigniter Framewok
16.ใช้งาน ฟังก์ชัน br,heading ใน Codeigniter Framework
17.ใช้งาน ฟังก์ชัน link_tag ใน Codeigniter Framework
18.ใช้งาน ฟังก์ชัน nbs ใน Codeigniter Framework
19.ใช้งาน ฟังก์ชัน ol ใน Codeigniter Framework
20.ใช้งาน ฟังก์ชัน ul ใน Codeigniter Framework
21.ใช้งาน ฟังก์ชัน meta ใน Codeigniter Framework
22.ใช้งาน ฟังก์ชัน doctype ใน Codeigniter Framework
23.ทำความรู้จักและเปิดใช้งาน Form Helper และ ใช้งาน ฟังก์ชัน form open และ form close
24.ใช้งาน ฟังก์ชัน form open multipart ใน Codeigniter Framework
25.ใช้งาน ฟังก์ชัน form_hidden ใน Codeigniter Framework
26.ใช้งาน ฟังก์ชัน form_input() ใน Codeigniter Framework
27.ใช้งาน ฟังก์ชัน form_password() ใน Codeigniter Framework
28.ใช้งาน ฟังก์ชัน form_upload() , form_textarea() และ form_label()
29.ใช้งาน ฟังก์ชัน form_dropdown() ใน Codeigniter Framework
30.ใช้งาน ฟังก์ชัน form_multiselect() ใน Codeigniter Framework
31.ใช้งาน ฟังก์ชัน form_fieldset() และ form_fieldset_close() ใน codeigniter framework
32.ใช้งานฟังก์ชัน form_checkbox () ใน Codeigniter Framework
33.ใช้งาน ฟังก์ชัน form_radio ใน Codeigniter Framework
34.ใช้งาน ฟังก์ชัน form_submit() และ form_reset() ใน Codeigniter Framework
35.รู้จักและใช้งาน URL Helper ใน Codeigniter Framework
36.ใช้งาน site_url() และ base_url() ใน Codeigniter Framework
37.ใช้งาน current_url() และ anchor ()ใน Codeigniter Framework
38.ใช้งาน ฟังก์ชัน anchor_popup ใน Codeigniter Framework
39.ใช้งาน ฟังก์ชัน redirect() ใน Codeigniter Framework
40.ใช้งาน ฟังก์ชัน mailto() ใน codeigniter framework
41.รับค่าจาก Form ส่งไปให้ Controller แล้วไปแสดงใน View Codeigniter Framework
42.ใช้งาน Bootstrap 3 ใน Codeigniter Framework
43.ใช้งาน Codeigniter กับ ฐานข้อมูล ใช้ฟังก์ชัน query
44.สร้าง Template ง่ายๆ ด้วย Bootstrap3 ใน Codeigniter Framework


ดูผ่านช่อง Youtube ตามลิงค์ได้เลยครับ


https://www.youtube.com/user/leksoft/


ซึ่งวีดีโอ เรื่องราวการเขียนโปรแกรมตอนต่อไป ผมจะทำเรื่อง Laravel Framework นะครับ ยังไงก็ให้กำลังใจ กดติดตาม ไว้ได้เลยนะครับ

ขอบคุณครับ