มาใช้ WLM MSN ภาษาไทย v.2009 Build14 กันเถอะ ตัวเต็ม Full
http://s-b.myvnc.com

อ่านก่อนดาวน์โหลด:
คลิก ดาวน์โหลด ครั้งแรกจะได้แบบขนาด 1MB ให้ยกเลิก
คลิกปุ่ม ลองอีกครั้ง จะได้ไฟล์ขนาด 124MB แบบเต็ม