มีใครใช้บอร์ด DP965LT แล้ว Mac OSX Leopard บนเครื่อง PC ได้บ้างครับลงไม่ได้
ช่วยบอกวิธีด้วย
ไม่รู้ว่าต้องโหลดไฟล์ patch
หรือ update bios

สั่งสอนมาเลยครับ

แท่ง