รับซื้อ Tab 4 8 หรือ Tab 4 10 Plus

tab 4 8.jpg
Cr.รูปจาก internet

Pm. รูป + รายละเอียด + ราคา
พร้อมเบอร์โทร.. มาได้เลย....

รับทราบแล้วเดี๋ยวผมโทรกลับครับ