แจก Office 365 ProPlusRetail 5 เครื่องเท่านั้น

เนื่องจากซื้อโค๊ด Office 2013 pro 5 คีย์ ซื้อจากในห้องนี้แหละ ซื้อเพื่อเก็บ แต่พอจะใช้ ก็ใช้ไม่ได้

พ่อค้าส่ง คีย์ เป็น Office 365 มาให้แทน 5 คีย์ ก็คิดว่าไม่ได้ใช้ ผ่านมาเกิน 15 วันแล้ว ก็ซื้อเจ้าอื่นแทนหมดแล้ว

แบ่งให้ เด็กนักศึกษา หรือ ครูอาจารย์ ที่ยังไม่มีดีกว่า

ต้องทำใจก่อนนะ อาจจะไม่สำเร็จ ติดตั้งไม่ผ่านก็ได้นะ เพราะเป็นของเครม หาเครื่องลองไม่ได้

ควรติดตั้ง teamviewer ไว้รอด้วย

id line parin6666