ไม่ทราบว่ามีใครพอจะทราบวิธีทำ RAID10 บ้างครับ

ถ้ามีก็ช่วยชี้แนะด้วยนะครับ

ขอบคุณครับ