อุปกรณ์ (device): Mi BoxSครับครบกล่องครับ
ราคา (price):1800 พร้อมส่งครับ
สภาพ (condition): 99% ครับ
ตำหนิ (defect): แทบไม่มีครับ
วันที่ซื้อมา หรืออายุของสินค้า (time from buy): 3อาทิตย์ครับ
ประกัน (warranty): 11 เดือนครับประกันศูนย์ไทยครับ
เหตุผลในการขาย (reason of sell): ไม่ค่อยได้ใช้ครับ
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (contact): 099-4525511 ครับ
วิธีส่งมอบสินค้า (delivery method): เคอรี่ครับ