มีสาย. เหมาะสำหรัเหมาะสำหรับต่อเข้ากับเครื่องโน๊ตบุ๊คหรือคอมพิวเตอร์ เป็เป็นของใหม่มีซองใส่แบบหนุ่มหนุ่มให้ด้วย

ขาย 1400
นันัดรับของนัดที่บีทีเอสสุรศักดิ์
Line Jeedsathorn