IMG_20190914_110027.jpg
IMG_20190914_233307.jpg
IMG_20190914_233323.jpg
ตามรูปเลยคัฟอุปกรครบทุกชิ้น ไช้ไม่ถึง15วันคัฟ ถอดออกเพราะได้น้ำเปิดแล้ว
0924687645คัฟ เบอเดียวกับไลถามได้คัฟ
รับมือ จรัญ ปิ่นเกล้า อิสรภาพ วงเวียนไหย่
1300 บาทคับ